Jaar cursussen

Het volgen van muzieklessen is mogelijk voor alle gangbare muziekinstrumenten. Voor leerlingen die een instrument  willen uitproberen of  het muziekinstrument bij hen  past bieden we een kennismakingscursus (A) aan. Deze cursus bestaat uit 3 lessen van 30 minuten. In overleg met de docent kan eventueel maatwerk geleverd worden.
Een jaarcursus bestaat uit een volledig schoolseizoen, waarbij uitgegaan wordt van 36 lesweken. De  basisschool vakanties zoals die gelden voor de scholen in Maassluis, worden niet meegeteld. Uiteraard kan er ook later in het schoolseizoen gestart worden. Het te betalen cursusgeld wordt in dat geval vastgesteld op basis van de dan nog beschikbare lesweken.

De volgende jaarcursussen worden aangeboden:

  • Jaarcursus B:    eens in de twee weken 30 minuten individueel
  • Jaarcursus C:    wekelijks 20 minuten individueel
  • Jaarcursus D:    wekelijks 30 minuten individueel
  • Jaarcursus E:     wekelijk 40 minuten individueel
 
Uiteraard is het ook mogelijk om te kiezen voor maatwerk. Neem dan conctact met ons op. We kijken dan samen met de docent naar de mogelijkheden.
 
  • Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Vanaf 21 jaar wordt er 21% BTW over de vastgestelde cursusprijs berekend.
  • Als je jonger bent dan 21 jaar en lid bent van een van de Maassluise muziekverenigingen ontvang je 25% korting op de cursusprijs.