Muziekverenigingen

We werken samen met de muziekverenigingen in Maassluis en met Music4Fun. Omdat samenspelen een belangrijk element is in het leren muziek maken, willen wij dit stimuleren en geven daarom leerlingen die lid zijn van een van deze verenigingen 25% korting op onze cursusgelden. De korting geldt ook voor deelname aan Het Leerorkest. Voor meer informatie over de verenigingen kun je de betreffende websites raadplegen:

basisscholen

Op de basisscholen verzorgen wij lessen aan de kleuterklassen en alle groepen 4 in het kader van het Cultuurmenu Maassluis. Voor meer informatie over deze lessen en over het Cultuurmenu Maassluis kijkt u op de website van de gemeente Maassluis.

Tevens verzorgt Muziek@Maassluis in het kader van de subsidie voor Combinatiefunctionarissen op structurele basis muzieklessen in de groepen 3, 5 en 6.

In het kader van de Brede School en de Naschoolse opvang werkt Muziek@Maassluis samen met cultuur coördinatoren op de basisscholen. In overleg worden muziekeducatieve projecten ingezet. Te denken valt aan keyboard- , djembe- of Ukeleleworkshops.

Voortgezet onderwijs

In het kader van de kunstklas van Lentiz Revius Mavo verzorgt Muziek@Maassluis op structurele basis lessen en workshops.
Hetzelfde wordt gedaan voor Lentiz Maasland in het kader van het meerjarige project ARTiz.

 

Werkgroepen

Muziek@Maassluis heeft een actieve rol in diverse culturele werkgroepen in de stad, te weten: werkgroep ‘Week van de Cultuur’, werkgroep ‘Week van de Ontmoeting’ en de ‘Co-Creatieraad’ van Theater Koningshof.

 

Maatschappelijke projecten

In het kader van maatschappelijke projecten worden concerten en leerlingpresentaties georganiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners zoals Argos en Careyn op diverse locaties zoals Driemaashave, De Vloot en de Tweemaster.