Muziek @ Maassluis

Muziekverenigingen

We werken samen met de muziekverenigingen in Maassluis en met Music4Fun. Omdat samenspelen een belangrijk element is in het leren muziek maken, willen wij dit stimuleren en geven daarom leerlingen die lid zijn van een van deze verenigingen 25% korting op onze cursusgelden. Voor meer informatie over de verenigingen kun je de betreffende websites raadplegen:

scholen

Op de basisscholen verzorgen wij lessen aan de kleuterklassen en alle groepen 4 in het kader van het Cultuurmenu Maassluis. Voor meer informatie over deze lessen en over het Cultuurmenu Maassluis kijkt u op de website van de gemeente Maassluis.

In het kader van de Brede School en de Naschoolse opvang werkt Muziek@Maassluis samen met cultuurcoordinatoren op de basisscholen. In overleg worden muziekeducatieve projecten ingezet. Te denken valt aan keyboard- , djembe- of Ukeleleworkshops.

-

-

 

-

Info volgt nog.