Jeugdfonds en volwassenenfonds
Sport & cultuur

Heb of ken je een kind dat (weer) graag bij ons muziek wil komen maken, maar is het lesgeld een probleem? Muziek@Maassluis werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt het lesgeld en de benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt.
Als je een uitkering hebt, zzp’er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen!

Hoe werkt het?
Een aanvraag doe je niet zelf, maar wordt gedaan door een ‘intermediair’. Bijvoorbeeld de leerkracht of intern begeleider op school, de buurtsportcoach, iemand van het wijkteam, schuldhulpverlening of jeugdzorg. De aanvraag wordt samen met jou online ingediend en je hoeft geen uitgebreide papierwinkel te overleggen. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken bij ons starten met de muzieklessen..

Wil je een aanvraag indienen?
Ga dan naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland en bekijk welke intermediairs jou kunnen helpen!

Muziek@Maassluis is aangehaakt bij het Volwassenenfonds!

U wilt zelf of u kent iemand die graag zou willen musiceren. Het lestarief kan een drempel zijn als je geldzorgen hebt. Wij zijn ook aangehaakt bij het Volwassenenfonds. Dit betekent dat als je geen of onvoldoende geld heeft voor de muzieklessen, je een beroep op hen kunt doen!
Het Volwassenenfonds betaalt het cursusgeld waardoor je je aan kunt melden voor het volgen van muzieklessen.

Meer informatie?
Check www.volwassenenfonds.nl en ontdek of je in aanmerking hiervoor komt. 

Zowel het jeugdfonds als het volwassenenfonds is er voor iedereen die een financieel steuntje in de rug kan gebruiken. Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op!