Vier je vakantie, maak muziek!
Dan zit de stemming er vast goed in

Schoolvakanties

 

Seizoen 2023-2024

Tijdens de vakanties worden er geen muzieklessen gegeven, tenzij anders afgesproken met de docent.

Herfstvakantie:    16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024

Goede vrijdag: 29 maart 2024

2e Paasdag: 1 april 2024

Meivakantie: 29 april tot en met 10 mei 2024

Pinksteren: 20 mei 2024

Zomervakantie 15 juli tot en met 23 augustus 2024