Bij automatische incasso geeft u hierbij toestemming aan st. Muziek@Maassluis om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling lesgelden. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen van gelijke bedragen via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. De afschrijving zal plaatsvinden rond de 25ste van de maand.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Het incassant ID van Stichting Muziek@Maassluis is: NL95ZZZ581343790000

Facturatie en automatische incasso wordt uiteraard pas in gang gezet nadat er lesafspraken zijn vastgelegd met de betreffende docent. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden