music

Jaar cursussen

 

Het volgen van muzieklessen is mogelijk voor alle gangbare muziekinstrumenten. Te denken valt aan de zangstem, piano, keyboard, harp, viool, drumstel, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo, trompet, trombone en nog veel meer.

Voor leerlingen die eerst eens  willen kijken of ze  het volgen van lessen op een bepaald instrument leuk vinden, dan is er een kennismakingscursus. De docent zal op basis van de gevolgde kennismakingslessen daarover ook een advies uitbrengen.

Een jaarcursus bestaat uit een volledig schoolseizoen, waarbij uitgegaan wordt van 36 lesweken. Als regel worden daarbij de basisschoolvakanties gehanteerd zoals die gelden voor de scholen in Maassluis. Later in het schoolseizoen starten is natuurlijk ook mogelijk. Het te betalen cursusgeld wordt in dat geval vastgesteld op basis van de dan nog beschikbare lesweken.