inschrijven

Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geslacht Man
Vrouw
Adres / huisnr:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
E-mailadres:
Opmerkingen:
Ik wil me graag inschrijven voor een cursus.

Voor € 15,- per maand kun je de meest gangbare instrumenten huren.

Instrument
Heb je een eigen instrument?  Ja     Nee
Wil je een instrument huren?  Ja     Nee
Voorkeur docent
Hoeveel jaar heb je al les?
Ben je lid van een muziekvereniging?  Ja     Nee
Zo ja, welke muziekvereniging?
Hoe heb je ons leren kennnen?

lespakket

Ga naar tarieven voor meer uitleg over de inhoud en de tarieven van de lespakketten.


gegevens betalingsplichtige

Aanhef heer     mevrouw
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
E-mailadres
Telefoon mobiel
Banknumme IBAN
Betaalwijze Doorlopende machtiging voor automatische incasso (S€PA) (Lees incasso voorwaarden!)
Ik betaal in 1 keer de factuur
Tekendatum
Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Ja, ik ga akkoord met het privacy statement.